Saturday, July 4, 2009

கண்ணம்மா

தீராத துயரின் இறுதியாய்

தெருமுனைக் கிணற்றில்

விழுந்து இறந்த உயிர்களின்

மூச்சுக் காற்று கலந்திருந்த

குடிநீரில் உணவருந்திய

மனிதர்களின் உணர்ச்சிகளில்

கலந்திருந்த உப்பு இறந்தவனின்

கண்ணீர் துளியன்றி வேறில்லை...

No comments:

Post a Comment